Reklama
 
Blog | Michal Vozobule

Reportáž z ustavujícího zastupitelstva Plzeňského kraje

V pondělí 19. 11. 2012 jsem se stal, musím poznamenat dobrovolným, divákem internetového přenosu ustavujícího jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje (ZPK). Odnesl jsem si z tohoto „zážitku“ několik poznatků, které si tímto dovolím předat, nechť jsou navždy zaznamenány v historické paměti národa. Říkejme tomu třeba reportáž. Události nejsou v chronologickém pořadí, neb to není podstatné.

 

1) Tak nám zase vládnou komunisti, jsou v radě sice jen dva, ale to je víc než dost. Západní Čechy byly vždy pevnou hrází socialismu a míru. Dva dny po 17. listopadu proběhla ta určitě nejlepší možná oslava výročí pádu komunistického režimu. Návrat na Krajský národní výbor, kde nyní krajský úřad sídlí, se konečně plnohodnotně zdařil (nová náměstkyně hejtmana Lišková zde byla v minulosti přímo zaměstnána). Jiná věc je, že už tu spoluvládli de facto poslední čtyři roky, teď vládnou i de iure.


2) Na začátku ale všichni složili slib, že se budou chovat slušně a dodržovat zákony. Při slibu všichni seděli, byť je důstojnější přijmout sliby ve stoje. Krajská politika zjevně zhrubla. Alespoň že při hymně se stálo.

3) Karel Šidlo (KSČM) obvinil Jiřího Pospíšila (ODS), že na krajské zastupitelstvo zavádí manýry celostátní politiky. Pospíšil tvrdil, že jako poslanec může vystoupit, kolikrát jenom chce. Poslanec Votava (ČSSD) slíbil, že nebude zneužívat práva tohoto vystoupení, stejně tak senátor Látka (ČSSD). Votava by byl navíc nerad, kdyby zde ODS, vyjma Pospíšilova poslaneckého manýru, zaváděla i technické připomínky. Tato „klíčová debata“ skončila de facto patem, protože předsedající řekl, že bude jednací řád vykládat s citem, za což byl z komunisticko-socialistických lavic okamžitě zkritizován.

Reklama

4) Paní Rubáková (ODS) neopustila rámec slovenské reality show Šéfka, ve které v minulosti vystupovala. Ovšem mělo by jí být zejména doporučeno osvojit si pravidlo, že oslovujeme pátým pádem nikoli prvním. K zaznamenání by bylo i několik dalších projevů, které pronesla, ale kadence a logika slov byla často nad schopnosti pisatele. Pouze když se Jaroslav Bauer (ČSSD) nechoval při jejím projevu důstojně, vydala přímo na plénu zásadní prohlášení: „…můžete si pokládat hlavu a strkat ty ruce do vočí, jak chcete, jo, to je mi úplně fuk…“

5) Lídr komunistů Karel Šidlo se ve své řeči freudovsky prořekl, když konstatoval, že levicový subjekt získal 47 % hlasů voličů, z čehož vyplývá legitimita vznikající koalice. Poučeného posluchače v této souvislosti napadá snad jen otázka, kdy bude 2. slučovací sjezd sociální demokracie a komunistů (ten první byl v červnu 1948)?

6) Starosta Blovic Poduška (ODS) sice neumí příliš řídit jednání zastupitelstva (jako jeho doyen), když opakovaně způsoboval zmatky a prostoje, ale komunistům se postavil jako frajer, když po přečtení osobního prohlášení odešel evidentně pohnut na volbu rady ze sálu. Následovali jej i další pravicoví zastupitelé z ODS, TOP 09 a STAN. Lokální médium pak přineslo šokující zprávu, že to bylo proto, že dali přednost čerstvě doneseným řízečkům (sic!).

7) Zastupitel Šampalík (KSČM) označil jednání ZPK za historický kroužek, což prý nemá na ustavujícím jednání co dělat. Reagoval tak na vystoupení pravicových zastupitelů, kteří pranýřovali komunisty za zločiny minulosti, včetně železného argumentu příjezdu amerických vojsk do západních Čech od Jana Šaška (ODS). V době, kdy však tato slova pronášel, pravicový zastupitelé jeho slova neslyšeli, protože již nebyli v sále.

8) Podle RSDr. Šlajse (toho času ČSSD) je důvodem k úspěchu komunistů antikomunismus. To, že se tak děje zejména z důvodu vysoké tolerance ČSSD vůči komunistům, to nezmínil. Následně se stal statutárním zástupcem hejtmana.

9) Aby se spolustraníci v ČSSD moc nehádali a komunisté dostali místo náměstka, má od nynějška Plzeňský kraj náměstků rovnou pět. Asi se bude muset objednat nový předsednický stůl. Dnes má čtyři místa, na příště jich nejspíš bude potřeba hned šest. A čert vem těch 1,8 milionu z rozpočtu za volební období, které to bude stát navíc. A jak řekl jeden z náměstků sociální demokrat Bauer: „Když se podívám na ostatní kraje, tak to není tak strašné.“ To je mi pane útěcha.

10) Volba členů rady byla na návrh ČSSD vedena aklamací. Běžně standardní tajná volba by byla asi příliš nebezpečná.

11) Nominant ODS na šéfa kontrolního výboru Jan Šašek nebyl na poprvé o hlas zvolen. Hejtman Chovanec svolal dohadovací řízení a pak už to vyšlo… Hlasování prý bylo zmatečné, po chvilce tápání to na sebe vzal sám hejtman. Šašek souhlasil, protože jej před tím nevyzval, aby souhlasil s kandidaturou.

12) Na začátku jednání byli všichni zastupitelé označeni čísly, pod kterými měli hlasovat a hlásit se do diskuse. To ovšem dělalo problém nejen předsedajícímu Janu Poduškovi, který nevěděl, koho má vyvolat, ale i samotným zastupitelům, kteří svá čísla neznali. Tak nechtěně hejtman Chovanec začal mluvit pod číslem 10, které ale patřilo Jiřímu Šnebergerovi (ODS). Pánové si to následně vysvětlili a na Šnebergerův návrh pak po dvacetiminutové přestávce a nejspíš i práci celého krajského úřadu, došlo k výměně čísel za jména. Tomu se říká pokrok. Poslanec Vilímec (ODS) pak předchozí očíslování označil v souvislosti s nástupem KSČM do krajské vlády za signifikantní.

13) Opět se rozrostl počet výborů zastupitelstva. Tentokrát jich bylo zřízeno pět (ze zákona jsou povinné tři). Nejvíce debat vzbudil nový výbor pro zadávání veřejných zakázek, který na plný úvazek povede komunista Věstislav Křenek. Zakázky budou tedy pod přísným, komunistickým dohledem.

14) Náměstek plzeňského primátora Martin Zrzavecký (ČSSD) v jednu chvíli navrhl pro nevěcnost příspěvků zastupitelů ukončit diskusi. Nevšiml si ovšem, že již do ní nikdo není přihlášen.

15) Kamera celou dobu zabírala pouze předsednický stolek ve složení z leva Pospíšil (ODS), Chovanec (ČSSD), Poduška (ODS) a Šidlo (KSČM). Při běžném zastupitelstvu jsou kamery zamířeny i na zastupitele do pléna. Tentokrát byly vypnuty. Velmi často by však bylo lepší vypnout spíš zvuk.

16) Neuvěřitelný zmatek přineslo schvalování počtu uvolněných členů zastupitelstva (tj. těch, kteří budou svoji práci na kraji dělat na plný úvazek). Co je vlastně přesně předmětem tohoto bodu se zastupitelé neshodli. Schválili však devět uvolněných radních a tři předsedy výborů. Rutinní bod tak trval dlouhé minuty.

17) Dosavadní předseda kontrolního výboru František Podlipský (KSČM), který poslední čtyři roky tak vehementně kontroloval radu složenou ze zástupců ČSSD, až jí musel podpořit při veškerých hlasováních v zastupitelstvu, neustále opakoval, že on je prověřen prací pro občany. Zastával jí totiž jako předseda Národního výboru v Boru už před Listopadem 89. Zároveň doplnil, že i jeho příbuzní byli zavření, ale že je třeba zároveň vždy hledat i příčiny. Provinili se totiž vážně tím, že převáděli lidi přes hranice.

18) Několik dlouhých minut se zastupitelé přeli o to, kdo vlastně vyhrál volby a kdo má právo mít hejtmana. Zastupitelé ČSSD dávali notně k dobru události po sněmovních volbách v roce 2010, kdy slavně zvítězili, leč koalici sestavili jiní v čele s ODS. Naopak pro změnu létala slova o bezpáteřnosti spolupráce s komunisty.

19) Hejtman Chovanec odhalil zcela zřetelný fakt, že preference v krajských volbách jsou preferencemi voličů dané strany. Reagoval tak na opakující se tvrzení zastupitelů ODS, kteří upozorňovali, že 40 % preferenčních hlasů pro Jiřího Pospíšila je nejlepší důkaz toho, že má být hejtmanem právě on. Že to byli ale z logiky věci pouze voliči ODS, to zamlčeli. Bohužel tento mýtus všeobecné oblíbenosti podle preferenčních hlasů přebírají i mnohá média.

20) Nečekaným hrdinou ustavujícího jednání zastupitelstva kraje se stal italský vlastenec a revolucionář Giuseppe Garibaldi, ke kterému se přihlásil nejprve Jiří Pospíšil a následně i komunisti.

Bylo toho k zaznamenání určitě ještě víc, ale to už nebylo v silách pisatele. A na záznam se rozhodně koukat nehodlám. Kdyby snad měl někdo zájem…

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/25413?sekce=obcan

A potom všem nám začali vládnout komunisti…